NO FEAR – Ledarskap i en tid av digitala cowboys

Har du modet att leda i en digital och snabbt föränderlig omvärld?

En ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder har landat. Denna unga generation är mer internationell, mer social och mer mediaorienterad än deras föräldrar någonsin skulle ha kunnat drömma om. De tar snabbt till sig trender och ny teknik. Och de genererar ständigt nya idéer och använder konsekvent sina nätverk för att lösa problem på ett effektivt och kreativt sätt – förutsatt att det fångat deras intresse förstås.

I NO FEAR beskrivs de förändringar i attityder, tillvägagångssätt och kultur som behövs för att lyckas i ett nytt slags arbetsklimat. Dagens unga generation har förväntningar på att deras chefer och ledare ska vara inspirerande, ansvarstagande, lyhörda och öppna. Det skapar ett behov av ett modigt ledarskap.

Du får inte vara rädd för förändring. Du måste vilja ha och uppskatta den! Tillsammans med andra globala tanke- och företagsledare visar författarna en väg som morgondagens ledare kan följa och bygga vidare på. De förklarar hur man leder in i framtiden, varför det är viktigt att fundera över vad som är bra i gamla ledarskapstraditioner och hur vi ska dra nytta av den yngre generationens metoder och verktyg. Boken NO FEAR inspirerar och uppmanar till handling. Ett måste för alla chefer, ledare och entreprenörer – och alla andra som vill lyckas i en föränderlig värld.

Beställ i Sverige: Bokus ,  Libershop

Beställ i Finland

beställ e-bok här:

NO FEAR behandlar ledarskap jag tror på: få saker gjort. Tänk inte. Gör. Tänk. Innovation handlar om att göra saker du inte förväntas eller ens borde göra. Och framförallt tro på vad du gör.
Peter Vesterbacka, CMO. The Mighty Eagle @ Rovio, skaparen av Angry Birds

I en ombytlig värld, med globaliserade invånare och digitala cowboys, måste även ledarskapet kunna utmana och låta sig utmanas. NO FEAR tar vara på denna utmaning, och är ett upprop för ett mera meningsfullt ledarskap i en tid där gamla närmandesätt blivit antingen meningslösa eller direkt skadliga.
Dr. Kjell A. Nordström. Europas ledande forskare kring multinationella företag och den globala marknaden. Har tillsammans med Jonas Ridderstråle utgivit böckerna Funky Business och Karaoke Capitalism

Efter att ha jobbat mera än 20 år som internationell ledare välkomnar jag boken NO FEAR som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap, bl. a hur man kan attrahera den unga generationen och bättre utnyttja deras kompetens.
Claes Wallnér, CIO. Vattenfall AB

Vår omvärld har förändrats i grunden, men våra organisationer påminner långt om de våra far- och morföräldrar arbetade i. Pekka Viljakainens bok är ett motgift – ett manifest för en ny typ av organisation, en ny typ av ledarskap, och människans förmåga att förändra och förändras. Den visar upp det vi just nu behöver mest av allt: En vilja att tänka nytt och en hel massa mod – NO FEAR!
Alf Rehn, Professor i företagsekonomi. Åbo Akademi

NO FEAR ger oss guidning och verktyg för att navigera i en helt ny värld där det som skiljer ett företag från ett annat är hur vi hanterar och attraherar våra medarbetare på den globala arenan. I morgondagens företag skall helt olika generationer fungera tillsammans på ett kreativt sätt. För att kunna hantera de konflikter som måste uppkomma för att ta oss framåt är det helt nödvändigt att förstå olika kulturer och generationer. NO FEAR är en ögonöppnare för alla och kan - för den som väljer att våga - också vara en dörröppnare för framgång.
Malin Persson, fd VD Volvo Technology

Att växa upp som traditionell industrialist och ledare för att plötsligt, inom ett årtionde, finna sig leda en helt ny typ av organisationer, bemannade av 'digital cowboys' är en omskakande men oerhört spännande upplevelse. En innovatör är den som ser det alla ser, men gör det ingen gör – without FEAR! Att som entreprenör och ledare i en accelererande förändringstakt tillvarata möjligheterna i en sådan miljö ställer helt nya krav. Vinnarna är de som förmår bygga flexibla och uppgiftsorienterade team där individerna i PlayStation generationen får möjlighet att fullt blomma ut i starka nätverk. NO FEAR är den sanna kompassen för alla som vill åstadkomma detta.
Lars Olde, entreprenör och senior advisor. Uppsala Innovation Centre.

Att som digital immigrant leda en organisation där de infödda digitalisterna blir fler och affärstempot ständigt ökar, kräver kunskap och men också tid för reflektion. Tid att reflektera hur man tar till vara kraften hos digitalisterna och moderniserar sina processer i takt med tiden. NO FEAR bidrar både med kunskap och leder till reflektion.
Gunilla Svensson, VD. Dina Försäkring ABFÖRFATTARNA

Pekka Viljakainen

har fungerat som ambassadör mellan företagsledare och teknisk personal i mer än tjugo år och framgångsrikt hanterat komplexa ämnen som företagsstyrning och policyfrågor i stora internationella organisationer. Han var tidigare executive vice president för Tieto och är nyligen utnämnd som rådgivare åt ordförande för det ryska Silicon Valley – Skolkovo Project.

Mark Mueller-Eberstein

är företagsutvecklare, coach, föredragshållare och författare till boken Agility: Competing and winning in a tech-savvy marketplace (Wiley 2010). Han har mer än femton års erfarenhet av globalt ledarskap inom IT-branschen och har hjälpt företag, stater och deras ledare att nå framgång.

MEDFÖRFATTARNA

Arkady Dvorkovich

är en framstående rysk ekonom som utsågs till rådgivare till Rysslands president i maj 2008. President Medvedev gav honom också ansvaret för förarbetet till toppmötena G8 och G20. Arkady talar flytande engelska och tyska och har haft en framträdande roll som internationell röst i rysk ekonomisk politik. Med ansvar för interna och internationella ekonomiska affärer arbetar han för att utveckla president Medvedevs planer när det gäller Rysslands ekonomiska modernisering.

Victor Orlovsky

Orlovsky har som Senior Vice President och CTO hos Sberbank en gedigen meritförteckning med erfarenhet från både ryska och internationella finans- och banksektorer. Victor, som är välkänd för sina kunskaper, är också medlem i flera bolagsstyrelser och bankstyrelser. Han har akademiska examina från Electro-technical Institute of Communication i Tasjkent, State University of Economy Statistic and Informatics i Moskva och en MBA från University of Warwick.

Bill Fischer

är professor i teknikstyrning på IMD i Lausanne i Schweiz. Bill har arbetat med teknikrelaterade frågor under hela sin professionella karriär. Han har varit utvecklingsingenjör inom den amerikanska stålindustrin och officer i den amerikanska arméns ingenjörskår. Han har också arbetat som rådgivare för FoU och tekniska frågor inom branscher som läkemedel, telekommunikation, textilier och kläder samt förpackningar. Dessutom har han tjänstgjort som rådgivare i vetenskaps- och teknikfrågor för ett antal regeringar och internationella biståndsorgan.

Mårten Mickos

är vd för Eucalyptus Systems, det ledande företaget inom molnplattformar med öppen källkod för lokal tillämpning. I sina tidigare befattningar som vd hos MySQL AB utvecklade Mårten företaget från starten i ett garage till världens näst största företag med öppen källkod. Efter att Sun Microsystems köpt MySQL AB för en miljard amerikanska dollar tjänstgjorde han som Senior Vice President för Suns Database Group.

Birger Steen

är President för Parallels, världens ledande drivkraft bakom molntjänster. Birger startade sin yrkesbana 1992 inom oljebranschen, hos Norwegian Oil Trading, där han öppnade företagets första kontor i det dåvarande Sovjetunionen. Han började arbeta hos McKinsey & Company i Norge och flyttade sedan till Schibsted ASA som Vice President inom affärsutveckling. I mars 2000 utsågs han till vd för Scandinavia Online AB. År 2002 började Birger hos Microsoft och arbetar i Norge, Ryssland och Redmond i Washington.

Kari Hakola

tidigare Senior Vice President hos Tieto, har varit företagsledare inom IT-tjänster och managementrådgivning i fyrtio år. Hans klienter fanns inom många olika verksamhetsområden, från detaljbransch och telekom till bank och försäkring, och han fokuserade på att möjliggöra verksamhetsförändringar genom IT och företagstjänster. Under sina fyrtio år i branschen har Kari bevittnat den genomgripande påverkan som tekniken har haft på modeller, metoder och kompetenser inom näringslivet.

Philipp Rosenthal

arbetar inom marknadsföring och försäljning med brinnande entusiasm över sociala mediers inflytande på framtidens arbetsplats. I sin nuvarande roll som ”missionär för framtidens kontor” leder han Tietos internationella satsning på en digital arbetsplats för informations- och kunskapsarbetare.

Alex Lin

(Lin Yong Qing)

grundare av och vd för ChinaValue.Net, är en allmänt känd internationell auktoritet inom affärs- och informationsteknik. Alex är medgrundare av SuperValue International Inc., Kinas främsta investeringskonsultföretag. Han har varit Senior Executive hos Intel Corporation samt Deputy General Manager och Vice President inom marknadsföring för TsingHua TongFang Computer Ltd. Han är en framstående företagsexpert inom nya medier i Kina.Förord: Brev till läsaren

I juni 2009 började jag få lite problem med hälsan. Efter tusentals flygresor och möten över hela världen var det dags för mig att sluta. Det låter dramatiskt, men när jag hamnade på intensiven insåg jag att vår tid här på jorden är begränsad. Än viktigare var att jag bestämde mig för att använda resten av min tid till det som betydde mest för mig. Jag är trettioåtta år, pappa till två barn, en nörd som passerat bäst-föredatum, helikopterpilot och företagsledare. Jag skulle kunna räkna upp mina viktiga strider, vilken roll jag hade och vilka områden jag fokuserade på i var och en av dem. Jag skulle också kunna räkna upp alla misstag jag gjort i varje roll, alla gånger jag fullständigt gjort bort mig. Men i den här boken tänker jag koncentrera mig på min fjärde roll, rollen som företagsledare. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag haft förmånen att få träffa och arbeta med mycket begåvade människor. Jag har sett och upplevt bra ledarskap, både i det jag gör och i vad andra har gjort. Jag vill förstå ledarskap och, framför allt, växa som ledare. Det är därför jag började skriva den här boken. Jag har lärt mig att man växer mest i sällskap med överordnade om man har modet att uttrycka sin åsikt och är beredd att diskutera den. Det är så jag har arbetat när jag skrivit den här boken. Jag gjorde det inte ensam. Jag gjorde det tillsammans med vänner. Jag betraktar definitivt inte detta som den slutliga sanningen om ledarskap, men hoppas att vi kan lägga fram åsikter som är tillräckligt bra för att motivera ytterligare diskussion och utveckling. För att vara helt ärlig bestämde jag mig för att skriva den här boken av mycket själviska orsaker. Fram till att jag går i pension 2040 är min viktigaste uppgift som ledare att rekrytera och utbilda dussintals, kanske hundratals nya ledare. För att kunna göra det måste jag lära mig, och det behöver jag göra snabbt.

Detta är inte en lärobok. Du blir inte Alexander den store för PlayStation10 generationen genom att läsa den här boken från pärm till pärm. Boken innehåller varken vetenskapligt bevisade sanningar, noggrant dokumenterade intervjuer eller statistiska data. Den bygger på informella intervjuer, flera dussin ledarskapskurser och handledningstillfällen och, framför allt, på alla misstag som jag gjort hittills i min karriär. Jag kommer också att dela med mig av några kollegers och vänners citat och tankar som jag tycker är intressanta. Några är anonyma, andra inte.

Skälet till att jag velat dokumentera mina slutsatser i en bok är att transparens och förmågan att dela med sig är kärnan i den förändring som ledarskapskulturen håller på att genomgå. Kunskap är inte längre makt, även om kunskapsarbetare är längst upp i hierarkin för värdeskapande. Makt baseras inte längre på en organisatorisk hierarki eller det mandat du fått. Din makt och ditt värde (hemska ord, båda två, förresten) avgörs av det konkreta mervärde som du skapar för ditt arbetslag och din organisation. Detta försvåras av att din organisation ständigt förändras. Den digitala revolutionen påskyndar förändringen. I den här boken talar jag mycket om PlayStation-generationen (som ni vet är PlayStation® ett registrerat varumärke som ägs av Sony) och om de människor som bäst symboliserar och tar till sig förändring – digitala cowboyer. De är förändringsagenter som bestämmer hur vi måste leda i framtiden. Förändringen är tydligast på de så kallade tillväxtmarknaderna. I den här boken uppmärksammar vi särskilt internationella nätverk och marknader och vad som krävs för att lyckas på dem.

Mitt största steg i karriären var när jag kom in i en hundraprocentigt internationell miljö för fem år sedan. När jag lämnade det idylliska Joroinen i Finland i början av nittiotalet hade jag besökt sex länder och fem stater i USA. Jag tyckte att jag var en riktig världsman. Jag trodde jag visste något om vad det innebär att vara internationell. Två ögonblick som förändrade mitt liv fick mig att inse hur totalt fel jag haft och att jag hade mycket mer att lära. Till att börja med blev jag förälskad i en rysk pianist vars familj bor i Columbia, Peru, Ryssland och Kazakstan. Inte långt därefter flyttade jag från mitt trevliga glashus i Sipoo till München, där jag fick erbjudandet att leda en personal på åttatusen medarbetare i tjugo olika länder.

Efter ett par månader insåg jag att jag visste omkring en promille av det jag behövde veta för att leda ett verkligt internationellt team. Jag hade gått igenom mängder av olika ledarutbildningar. Jag hade läst massor av affärsböcker och kunde beställa en Campari med apelsinjuice på trettio olika språk. Trots allt detta kände jag mig naken och utsatt. Även om jag var en tekniskt kunnig ledare så var min envishet och min klart begränsade världsuppfattning obehagliga överraskningar. Jag var tvungen att välja: skulle jag låstas vara kapabel att generera mervärde vart jag än reste, eller var jag beredd att erkänna min okunnighet och börja lära mig snabbt?

När jag förberedde mig för att skriva den här boken bestämde jag mig för att arbeta enligt en av reglerna i en digital cowboys regelbok – att jobba i nätverk och vara öppen för och beredd på kritiska diskussioner. Min ambition var att få några av mina begåvade vänner att bidra med avsnitt i boken och att öppet diskutera några av mina enkla tankar. Jag lyckades. I varje kapitel medverkar gästkrönikörer med olika affärsbakgrund och från olika länder. Jag är uppriktigt glad över deras bidrag. Jag är ingen författare. Jag är företagsledare. Jag ber om ursäkt för mitt emellanåt klumpiga sätt att uttrycka mig. Mitt syfte är att teckna en så tydlig bild som möjligt av de utmaningar vi står inför, samt av mina förslag till lösningar på en del av dem. Jag hoppas ni kan få nytta av dem någon gång.

Jag blir alltid lite besviken om jag inte lyckas få i gång en livlig debatt och utbyte av olika tankar när jag talar med människor. Samma sak gäller den här boken. För att göra detta så tekniskt enkelt som möjligt har vi skapat ett diskussionsforum där du kan dela med dig av dina frågor och till och med dina mest kontroversiella tankar. Om en lysande idé eller relevant kritik dyker upp i huvudet när du läser detta, gå till www.nofear-community.com och dela dem med andra läsare. För mig är den enda resultatindikatorn för den här boken om den får dig, mig eller andra ledare att flytta oss ett steg i någon riktning – helst framåt. Kära ledarkolleger, lämna rädslan bakom er – och trevlig läsning!

Joroinen, 2 april 2012
Pekka
Twitter @pviljakainen and #NoFearBook

Share this site: